Blog y eventos del Coro de Cámara Ars Nova

sábado, 6 de julio de 2013

Gentse Feesten 2013

El 23 de julio participaremos en una de las fiestas populares más grandes de Europa:
"Las Ferias de Gante 2013" 

Gentse Feesten 2013 
Dinsdag 23 juli 2013, 22.00 u
Koormuziek op de late avond uit Spanje en Latijns Amerika
Het kamerkoor Ars Nova komt uit Plasencia in Extremadura waar de Gentse Keizer Karel stierf. Koormuziek uit Spanje en Latijns-Amerika van de 16e eeuwse de Victoria tot een hedendaagse habanera. Een ontmoeting van Gent en Spanje met daarna:  tortillas  en wijn uit Extremadura


Ars Nova staat onder de leiding van musicoloog Félix Garcia Hidalgo-Barquero uit Mérida, gehuwd met een Belgische musicologe die haar hart en ziel heeft verloren in Zuid-Spanje. Zij brengen religieuze renaissancemuziek uit Avila van Tomas Luis de Victoria en liederen van 1900 tot 1970 uit Argentinië, Peru, Venezuela en Cuba (M. Garcia Matos, J. Manuel Serrat, Chabuco Granda, J. de Dios Filiberto, Pedro E. Gutiérrez, J. Ruiz Gasch…). We maken kennis met de wederzijdse invloeden van de muziek uit Spanje en uit het nieuwe continent. Het Concert op de Late Avond in de Gentse Feesten dit jaar in de Sint-Pieterskerk benadrukt de historische banden tussen  Vlaanderen en Spanje.  450 jaar na de dood van zijn beroemde zoon Karel V krijgt Gent bezoek van mensen uit de streek van Yuste waar de keizer verkoos te sterven. Na de muziek trakteren het koor en de Stuurgroep Van Peteghemorgel alle aanwezigen op tortillas en wijnen uit Extremadura.
Gratis toegang

No hay comentarios: